RecoverData kan gjenopprette data fra de aller fleste minnekort, enten problemet er ødelagt kort, kort med feil i dataene eller manglende tilgang til filene.

De fleste SD (Secure Digital) og CF (CompactFlash) minnekort er bygd opp etter samme prinsipp som en minnebrikke; et kretskort, en eller flere memory chips og en controller chip som styrer lagring, lesing og skriving til minne-chip’en. Som ved minnebrikker, er også her feil på controller chip et vanlig problem. I slike tilfeller må memory chip fjernes fra kretskortet og kobles til spesialisert maskinvare for å kunne hente ut data.

Typiske feil på minnekort

  • Fysisk skade på selve “kassa»
  • Kortet gjenkjennes ikke av maskinen
  • Maskinen viser null eller feil ledig plass på kortet
  • Filer som er blitt slettet ved uhell
  • Kort som «ber» om å bli formatert
  • Kortet reagerer ikke

Micro SD
Et micro SD-kort består av de samme komponentene som standard SD-kort, men delene er her støp inn i et plastmateriale. Som med «monolitcih chips» gjør denne konstruksjonen kortet mindre og lettere, men det betyr også en større jobb med å gjenopprette data. Ved slike tilfeller må vi derfor – etter en gratis forundersøkelse – forbeholde oss retten til å gi et individuelt pristilbud på jobben.