Minnebrikker ble fra starten på 90-tallet brukt som lagringsmedium for data som skulle flyttes fra én maskin til en annen, og lagringskapasiteten var relativt liten, gjerne rundt 500MB. Nå er kapasiteten det mangedobbelte og mange bruker minnebrikker som en «ekstern harddisk» for lagring av data. Men selv om minnebrikkene er relativt billige, er de overraskende komplekse. Det gjør jobben med gjenoppretting av data tilsvarende kompleks.

Lagringsenheter som er kjent som minnebrikker, minnepenner eller flash drives har ulike navn og kommer i mange former. RecoverData kan gjenopprette data fra alle typer minnebrikker. Eksempler på problemer:

  • Slettede eller ødelagte filer
  • Ødelagt USB-kontakt
  • Feil ved brikkens kretskort

Skade på kretskortet
De fleste minnebrikker har et lite kretskort med en USB-forbindelse i den ene enden. Konstruksjonen er ikke spesielt holdbar og minnebrikkene blir lett skadet, som oftest når de er koblet til en laptop som blir flyttet eller mistet.
Skade på kretskortet er det vanligste problemet med minnebrikker, men dataene kan ofte reddes ved å reparere ødelagte kretser på kretskortet ved «kirurgisk» lodding under mikroskop.
Hvis kretskortet er for ødelagt, lar det seg ikke reparere. Da må vi fjerne selve minne-chip’en fra kretskortet og få tilgang til dataene ved hjelp av spesialisert maskinvare og programvare.

Feil på chip
En minnebrikke har to typer chip’er; en eller flere memory chip’er hvor data lagres, og en control chip som styrer lagring, lesing og skriving til memory chip. Hvis control chip ikke funker, må vi fjerne memory chip og bruke annen maskinvare til å gjøre control chip’ens jobb for å lese av data.

“Monolithic Chips”
I en verden der det meste skjer på engelsk, er det ikke alt som lar seg oversette. Bak det engelske navnet Monolithic chip skjuler det seg en lagringsenhet med samme komponenter som en vanlig minnebrikke, men samtlige deler er støpt inn i et plastmateriale. Dette gjør disse helstøpte minnebrikkene mindre og lettere enn den klassiske typen, men samtidig er utfordringen med å gjenopprette data ved en eventuell skade, langt større.

Utfordringen er større, men jobben er ikke umulig. Likevel må vi I slike tilfeller forbeholde oss retten til å gi pristilbud i hvert enkelt tilfelle. Men den innledende undersøkelsen er også her kostnadsfri for deg som kunde. På samme måte gjelder også her «no cure – no pay»; hvis vi ikke skulle klare å gjenopprette dataene dine, betaler du heller ikke.