Harddisker i bærbare PC’er har oftere feil enn stasjonære maskiner, og harddisken har som regel også kortere levetid; i gjennomsnitt tre år mot fem år for disker i stasjonære maskiner.

Fordi laptopen er mye mindre og lettere enn en «hjemme-PC», er tåleevnen på materialet lavere. Mens en harddisk i en stasjonær PC vanligvis er 3,5¨ er disken i en laptop typisk 2,5¨ og platen er også tynnere. Vi har altså laptoper som ofte blir transportert rundt med risiko for å bli mistet eller få støt, med en mindre og tynnere disk enn på en stasjonær PC som står trygt på plassen sin hele tiden. Resultatet er rett og slett kortere levetid.

Hva gjør du hvis du mistenker at det er noe feil med harddisken på din laptop

 • Skru av maskinen din med en gang – fortsatt bruk av maskinen kan gjøre ytterligere skade
 • Sats ikke på at «svenskereset» skal fikse problemet, ved å skru maskinen av og på igjen.
 • Ikke installer eller reinstaller noe maskinvare eller programvare
 • Ikke rist eller demonter laptopen eller andre forsøk på å fikse feilen
 • Er harddisken våt, ikke prøv å tørke av den. La den være og ring etter hjelp
 • Bruk aldri en harddisk som har synlige skader. La heller ekspertene hjelpe deg med å redde data fra disken.

Første undersøkelse
Som med alle lagringsenheter vi får inn, starter vi med en full undersøkelse og analyse av laptopdisken. Slik finner vi ut av hva som er «diagnosen» og hva som kreves for å gjenopprette dine data.

Kortsluttet kretskort/hovedkort
En typisk årsak til ødelagte kretskort er at det er sølt kaffe eller annen væske i maskinen. Væsken forårsaker en kortslutning og kretskortet er blir ødelagt. Det gjelder også hovedkortet i harddisken. For å kunne erstatte kortet, trenger vi et identisk kort fra samme type harddisk. Selv om vi skal kopiere over innholdet til en ny harddisk, trenger vi dette kretskortet for å kunne lese av og gjenopprette data.

Skade på plate eller lese/skrive-hode
Når en laptop står på, snurrer platen i harddisken og lese/skrive-hodene «flyter» over platen med en avstand på kun noen få nanometer. En nanometer er en millindels milimeter, og avstanden mellom plate og hode er omtrent en tredel av størrelsen på en røykpartikkel. Det skal altså bokstavelig talt lite til før late eller hode får en skade hvis laptopen får et fysisk støt mens den er påslått.

Partikler i harddisken
En harddisk er ingen hermetisk lukket boks. Fordi lese/skrivehodene skal flyte over platen på en «luftpute», må det være kontinuerlig luftstrøm gjennom harddisken. Filtre renser lufta for partikler, men ettersom maskinen blir eldre, vil små fragmenter av den magnetiske platen løsne som følge av normal slitasje. Disse partiklene vil vanligvis også fanges opp av filteret, men noen vil bli liggende på bunnen av harddisken, under plata. Hvis så en laptop plutselig blir snudd opp-ned eller mistet, vil disse partiklene kunne dukke opp på oversiden av platen og skade enten platens overflate eller lese/skrive-hodene.

Vanligste årsaker til feil på laptop harddisker

 • Overoppheting, for eksempel fordi lufteslusene på maskinen er blokkert
 • Fysisk støt
 • Elektriske feil
 • Dårlig kvalitet fra fabrikken
 • Dårlige/slitte deler
 • Virus
 • Brannskade/vannskade
 • Brukerfeil