Eksterne harddisker kan ofte være mer utsatt for problemer av den enkle grunn at de ofte transportes og flyttes på. De fleste eksterne harddisker er identiske med disker i en stasjonær eller bærbar PC, men de er beskyttet i et «skall». I tillegg har de en tilpasning slik at de kobles til med USB. Gjennomsnittlig levetid for en ekstern harddisk er tre år.

Hvis du mistenker at din eksterne harddisk har krasjet

 • Slå av ekstern harddisk med en gang
 • Trekk ut tilkobling til datamaskin og strømforsyning
 • Ikke gjør forsøk på å gjenopprette data eller reparere harddisken på egenhånd
 • Hvis harddisken har falt ned, veltet eller lager uvanlige lyder, IKKE slå den på!
 • Ring et firma som spesialiserer seg på gjenoppretting av data

Typiske problemer for eksterne harddisker

Overoppheting som igjen fører til elektriske problem er et typisk problem for eksterne harddisker. Det er fordi de fleste mangler det kjølesystemet som en intern harddisk er koblet til. Ett problem som stort sett bare rammer eksterne disker er feil i programvaren som ligger som et mini operativsystem i harddisken. Dette kan skyldes feil i strømforsyning eller hvis enheten ikke er blitt fjernet på forskriftsmessig måte fra PC eller laptop. Husk å alltid «eject» eller velg fjern enhet, og vent til systemet sier det er trygt å fjerne disken. Grunnen til dette er at lese/skrive-hodene må «parkeres» før fjerning, slik at disse hodene ikke skader selve platen hvis du mister harddisken eller den får støt på andre måter.

Noen eksterne harddisker er kryptert via et USB-kretskort. Husk å sende med også kretskortet hvis din eksterne harddisk havarerer, da vi trenger det for å dekryptere data som skal gjenopprettes.

Vanlige grunner til feil på ekstern harddisk

 • Overoppheting
 • Fysiske støt, hvis harddisken er mistet i golvet eller har veltet
 • Elektriske feil
 • Dårlig kvalitet fra fabrikken
 • Dårlige/slitte deler
 • Virus
 • Brannskade/vannskade
 • Alder over gjennomsnittlig levetid på tre år