Vi tilbyr gratis undersøkelse av harddisken i løpet av 24 timer etter at vi har mottatt enheten. Grunnen til dette er at feil på harddisk kan oppstå av mange ulike grunner, derfor er det viktig å «stille diagnose» som første trinn. Da vet vi også mer om det er mulig å gjenopprette data, og vi kan tilby deg en pris og anslå hvor lang tid det vil ta.

Prisen avhenger av hva slags gjenoppretting som er nødvendig. De to mest vanlige er

 • Logiske feil er programvarerelatert, og kan komme av virus eller ødelagte filer. Logisk gjenoppretting gjøres ved hjelp av spesialisert utstyr og programvare.
 • Fysiske feil kan være fordi harddisken har blitt utsatt for varme, fuktighet eller støt. Da må vi inn i selve harddisken og skifte ut ødelagte deler. Dette må gjøres i et rent, støvfritt rom, for å unngå forurensing i harddisken.

Hvis du har trøbbel med harddisken, følg disse tipsene

 • Skru av maskinen din med en gang – fortsatt bruk av maskinen kan gjøre ytterligere skade
 • Ikke sats på at «svenskereset» skal fikse problemet, ved å skru maskinen av og på igjen.
 • Ikke installer eller reinstaller noe maskinvare eller programvare
 • Ikke ta maskinen fra hverandre, og prøv på ingen måte å reparere harddisken på egenhånd
 • Er harddisken våt, ikke prøv å tørke av den. La den være og ring etter hjelp
 • Bruk aldri en harddisk som har synlige skader. La heller ekspertene hjelpe deg med å redde data fra disken.

Mer om “diagnostisering”
Når vi undersøker en harddisk, sjekker vi først selve programkortet, før vi ser på programvaren i disken for å se om eventuelle feil gjør at data ikke kan lastes. Dette innebærer blant annet en mediatest for å sjekke lese-skrive-funksjonen, og vi ser også på hvorvidt selve dataene er forvrengt eller ødelagt. Dette er omtrent som om du skulle bli lagt inn på sykehuset med en mystisk sykdom; vi må gjøre brede analyser for å finne ut av hva som feiler pasienten.

Logiske feil
Etter at kunden har bedt oss om å starte gjenoppretting, starter prosessen med å få tilgang til dataene på harddisken. Her må vi ofte erstatte eller rekonstruere programvaren til harddisken, for så å kopiere harddisken sektor for sektor. Grunnen til at vi først kopierer harddiskinnholdet, er at vi ønsker å forstyrre en allerede ustabil harddisk minst mulig. Derfor er det kopien vi jobber med når vi skal bygge opp igjen og gjenopprette data.
En harddisk er bygd opp sektorvis. Hvis en eller flere av sektorene har ødelagte data, må disse bygges opp igjen sektor for sektor. En moderne disk på 1TB har opp mot to millioner sektorer, og det betyr at en slik prosess fort kan ta noen få dager.
RecoverData bruker PC-3000 Express, et “state of the art”-verktøy for datagjenoppretting.

Fysiske feil
Hvis vi under de første undersøkelsene finner at harddisken har mekaniske feil som hindrer lasting av data, vil disken bli behandlet i et spesialkammer som ikke bare er rent, men helt støvfritt. Her kan vi åpne harddisken og erstatte ødelagte deler.
For å beskrive innsiden av en disk, kan du se for deg lese/skrive-hodene inne i disken. Disse “flyter” over selve plata på en liten luftpute. Avstanden til plata er noen få nanometer, hvor en nanomater er en milliondel av en milimeter. Selv et lite støvkorn eller en røykpartikkel er stor nok til å «sette seg fast» mellom lese/skrive-hodet og plata. Derfor stilles det store krav til miljøet der harddisken skal åpnes og repareres.

Gjenoppretting
Når alle problemer er løst og vi har gjenopprettet dine data, sender vi deg en sikker lenke til filene vi har reddet fra harddisken din. Slik kan du sjekke om dine viktigste data er der. Når du har bekreftet at du er fornøyd med resultatet, lagrer vi filene på en ny disk. Vi beholder også en kopi av filene i to uker, slik at du har tid til å gjøre en komplett back-up, eller som en sikkerhet hvis noe skulle skje. Etter de to ukene slettes dataene for godt hos oss.

Noen interessante fakta om harddisker

 • Gjennomsnittlig levetid for en harddisk i en stasjonær PC er fem år
 • Gjennomsnittlig levetid for en ekstern harddisk eller harddisk i laptop, er tre år
 • Harddisker svikter ofte på grunn av
 • Overoppheting
 • Støt
 • Elektriske feil/lynnedslag
 • Dårlig kvalitet fra fabrikken
 • Virus
 • Vannskade
 • Brukerfeil

Den dårlige nyheten er altså at mye kan gå galt i løpet av tre-fem år, den gode nyheten er at RecoverData som regel vil kunne hjelpe deg.