Vilkår og betingelser for datagjenoppretting

Ved å sende eller levere din lagringsenhet til gjenoppretting hos RecoverData, aksepterer du følgende vilkår og betingelser. Disse er tilgjengelige i ordrebekreftelse per mail og er gjengitt i sin helhet på denne siden.

1. Begrenset ansvar for data
Kunden aksepterer at alle data på en enhet levert til RecoverData i utgangspunktet er å regne som tapt ved levering. Det vil si at RecoverData ikke er ansvarlig for tap av data – eller kvaliteten på data – under noen omstendighet.

Det at RecoverData aksepterer oppdraget med å gjenopprette data fra ditt lagringsmedium, betyr ikke at selskapet garanterer full gjenoppretting. All gjenoppretting som gjøres av RecoverData må ansees som siste utvei for å gjenopprette data.

2. Intet ansvar for tilstand på lagringsmedium
RecoverData tar ikke ansvar for tilstanden til lagringsmediet som er levert til oss. Våre forsøk på å gjenopprette data kan i noen tilfeller føre til ytterligere skade på mediet eller brudd på garantibetingelser.

3. Begrenset ansvar under transport
RecoverData tar heller ikke ansvar for lagringsmedier som blir skadet eller tapt under transport til eller fra kunden. Eventuelle krav om erstatning om dette er en sak mellom kunde og transportselskap.

4. Begrenset ansvar for hendelser
RecoverData vil gjøre alt for å ta vare på ditt lagringsmedium, men er ikke ansvarlig for skade, tap, tyveri, brann eller naturskader mens lagringsmediet er i våre lokaler.

5. Kundens filer er konfidensielle
RecoverData går ikke inn og sjekker filer og innhold med mindre kunden ber om det.

Beskyttelse av kundens filer har høyeste prioritet hos RecoverData, maskinvaren som vi bruker til gjenoppretting lar oss gjøre jobben uten å se selve filene. RecoverData vil aldri se på eller distribuere kundens data.

RecoverData beholder imidlertid filene som back-up i ti dager etter overlevering til som en trygghet for kunden, hvis noe skulle skjer under overføring, transport eller liknende. Etter ti dager vil alle data fra gjenopprettingsprosessen bli desturert, sammen med komponenter og deler fra lagringsmediet.

6. Avtale om gjenoppretting
Etter en undersøkelse av lagringsmediet, vil RecoverData tilby en fastpris for gjenoppretting.

Hvis du som kunde ønsker å takke nei til gjenoppretting etter undersøkelse og pristilbud, vil lagringsmediet bli returnert til deg.
Hvis du takker ja til tilbudet, vil RecoverData sette i gang med gjenoppretting, uten ansvar for enheten eller kvaliteten på data som beskrevet i avsnittene 1 og 2.

Innleverte lagringsmedia blir ikke reparert til senere bruk. RecoverData har fokus på å gjenopprette data og overføre disse til en ny enhet. Den gamle enheten vil kun bli returnert hvis kunden ber om det. Hvis ikke, blir komponenter og deler destruert sammen med kundens back-up (se avsnitt 3, siste avsnitt) etter ti dager.

7. Levering og betaling
Straks gjenoppretting er komplett, vil kunden bli kontaktet på sms og/eller mail. Den avtalte summen må være innbetalt i sin helhet før gjenopprettede data overføres til kunden på nytt lagringsmedium.
Hvis kunden ikke svarer innen 28 dager etter beskjed er gitt, vil lagringsmediet og innholdet bli destruert.

Hvis kunden ikke ønsker å motta gjenopprettede data, skal kunden ikke betale full pris, men en mindre avgift – se Priser. Dette gjelder hvis RecoverData har klart å gjenopprette mindre enn 95 prosent av dataene.

8. Garantispørsmål
Siden data på lagringsenheter innlevert til RecoverData i utgangpunktet er å anse som tapt, og RecoverData tar intet ansvar for kvaliteten på data som blir gjenopprettet, følger det heller ikke med noen garanti med tjenesten gjenoppretting av data.