Bestillingsskjema

Fyll ut skjemaet så godt som mulig og vi vil sende deg en ferdig utfylt frakt etikett.

  For bedrifter:


  Kontaktinformasjon:


  Produkt til gjenoppretting:

  Hvilket produkt ønskes levert inn?


  Hvordan skal utstyret innleveres?

  Sendes via postLeveres inn til RecoverData på Forus

  Velger du å sende pakken din via post (gratis frakt), vil du motta en ferdig utfylt fraktlapp fra oss innen 24 timer.

  Leveringsadresse for levering direkte til RecoverData: Forusparken 2, 4031 Stavanger (Resepsjon Regus)

  Godkjenn våre vilkår og trykk "Send"

  Jeg har lest, og godkjenner RecoverDatas generelle vilkar og betingelse for datarekonstruksjon.

  Bestillingsskjema

  Fyll ut skjemaet for bestilling neden for så godt som mulig og vi vil sende deg en ferdig utfylt frakt etikett.

   For bedrifter:


   Kontaktinformasjon:


   Produkt til gjenoppretting:

   Hvilket produkt ønskes levert inn?


   Hvordan skal utstyret innleveres?

   Sendes via postLeveres inn til RecoverData på Forus

   Velger du å sende pakken din via post (gratis frakt), vil du motta en ferdig utfylt fraktlapp fra oss innen 24 timer.

   Leveringsadresse for levering direkte til RecoverData: Forusparken 2, 4031 Stavanger (Resepsjon Regus)

   Godkjenn våre vilkår og trykk "Send"

   Jeg har lest, og godkjenner RecoverDatas generelle vilkar og betingelse for datarekonstruksjon.

   Generelle vilkår

   Datarekonstruksjon

   For vellykket datarekonstruksjon faktureres pris som er avtalt på forhånd. Prisene avhenger av type lagringsmedium samt graden av skade, f.eks. logiske feil eller avanserte fysiske skader med påfølgende inngrep i harddisken med tilnærmet kirurgisk presisjon.

   Garanti

   RecoverData kan ikke garantere at samtlige datafiler kan rekonstrueres i fungerende form fra det defekte lagringsmediet. Normalt sett kan mellom 80 og 100% av filene rekonstrueres, avhengig av hvor omfattende skadene er. Store filer som fordeles over større områder på et lagringsmedium er iblant ikke mulig å rekonstruere.

   Datagjenoppretting er forbundet med risiko, og at det er en potensiell mulighet for at gjenoppretting ikke blir vellykket.

   Kundesikkerhet

   RecoverData garanterer at ingen informasjon om innholdet på kundes lagringsmedium gis videre til utenforstående. Dette gjelder under forutsetning at lagringsmediet ikke inneholder ulovlig innhold relatert til terrorisme, barnepornografi eller andre ekstremt ulovlige aktiviteter, rettsordre.

   Innsender skal være rettmessig eier av data eller har tillatelse fra rettmessig eier til å bestille gjenoppretting av data etter gjeldende vilkår og priser.

   Ansvar for innlevert produkt

   RecoverData tar ikke ansvar for innlevert og gjenglemt/uavhentet produkt i mer enn maksimalt to måneder om ikke annet er avtalt på forhånd. RecoverData tar heller ikke ansvar for eventuelle hendelser som måtte oppstå utenfor RecoverData kontroll som f.eks. hos tredjepartsleverandører eller samarbeidspartnere – og er heller ikke erstatningspliktige utover kostnaden for selve produktet om så skulle skje.

   Montering/demontering av lagringsmedium

   RecoverData påtar seg uten ekstra kostnad å montere/demontere harddisk fra datamaskin eller annet produkt, men vi fraskriver oss ethvert ansvar om noe eventuelt skulle gå i stykker i produktet under montering/demontering dersom noen komplikasjoner skulle oppstå. Eventuelle garantiforseglinger vil også noen ganger måtte brytes.

   RecoverData kan kostnadsfritt destruere harddisken etter fullført arbeid om ønskelig.

   RecoverData kan bruke deler av harddisken under reparasjon av andre harddisker, selve platen/lagringsmedia i disken vil da bli destruert.