BESTILL

SKJEMA FOR BESTILLING

Informasjon:

Produkt til gjenoppretting:

Hvilket produkt ønskes levert inn?

Bærbar PC eller MACHarddiskMinnekortStasjonær PC eller MACSSD diskAnnet

Hvordan skal utstyret innleveres?

Velg sted

Leveres direkte til verksted (kun etter avtale)Sendes via post kr 360,- tur/retur (Du vil motta en ferdig utfylt fraktlapp fra oss innen 24 timer)

Avslutt med å huke av i ruten og klikk deretter på "Send"-knappen

Jeg har lest, og godkjenner, RecoverDatas generelle vilkår for datarekonstruksjon.

Jeg er innforstått med at forsøk på datagjenoppretting er forbundet med risiko, og at det er en potensiell mulighet for at gjenoppretting ikke blir vellykket.

Jeg bekrefter at jeg er rettmessig eier av data eller har tillatelse fra rettmessig eier til å bestille gjenoppretting av data etter gjeldende vilkår og priser.

GENERELLE VILKÅR

Datarekonstruksjon: For vellykket datarekonstruksjon faktureres pris som er avtalt på forhånd. Prisene avhenger av type lagringsmedium samt graden av skade, f.eks. logiske feil eller avanserte fysiske skader med påfølgende inngrep i harddisken med tilnærmet kirurgisk presisjon.

Garanti: RecoverData kan ikke garantere at samtlige datafiler kan rekonstrueres i fungerende form fra det defekte lagringsmediet. Normalt sett kan mellom 80 og 100% av filene rekonstrueres, avhengig av hvor omfattende skadene er. Store filer som fordeles over større områder på et lagringsmedium er iblant ikke mulig å rekonstruere.

Kundesikkerhet: RecoverData garanterer at ingen informasjon om innholdet på kundes lagringsmedium gis videre til utenforstående. Dette gjelder under forutsetning at lagringsmediet ikke inneholder ulovlig innhold relatert til terrorisme, barnepornografi eller andre ekstremt ulovlige aktiviteter, rettsordre.

Ansvar for innlevert produkt: RecoverData tar ikke ansvar for innlevert og gjenglemt/uavhentet produkt i mer enn maksimalt to måneder om ikke annet er avtalt på forhånd. RecoverData tar heller ikke ansvar for eventuelle hendelser som måtte oppstå utenfor RecoverData kontroll som f.eks. hos tredjepartsleverandører eller samarbeidspartnere – og er heller ikke erstatningspliktige utover kostnaden for selve produktet om så skulle skje.

Montering/demontering av lagringsmedium: RecoverData påtar seg uten ekstra kostnad å montere/demontere harddisk fra datamaskin eller annet produkt, men vi fraskriver oss ethvert ansvar om noe eventuelt skulle gå i stykker i produktet under montering/demontering dersom noen komplikasjoner skulle oppstå. Eventuelle garantiforseglinger vil også noen ganger måtte brytes.

RecoverData kan kostnadsfritt destruere harddisken etter fullført arbeid om ønskelig.

RecoverData kan bruke deler av harddisken under reparasjon av andre harddisker, selve platen/lagringsmedia i disken vil da bli destruert.

ØNSKER DU TILBUD?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

TLF

48 39 39 90

VAKTTLF

406 11 345

ÅPNINGSTIDER

08:00 – 16:00

TLF

48 39 39 90

VAKTTLF

406 11 345

ÅPNINGSTIDER

08:00 – 16:00